अनुप बाँस्कोटा

कार्यकारी निर्देशक
हाम्रो बारे

 

सूचना तथा संचार प्रविधिका क्षेत्रमा विकास भएका नवीनतम प्रविधिलाइ प्रदेशको हित अनुकूल प्रयोग गरी प्रदेशलाइ सूचना तथा संचार प्रविधिको क्षेत्रमा सवल र सक्षम बनाउन तथा यस क्षेत्रमा सक्षम जनशक्तिको विकास गर्न सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो ।

प्रदेशमा सूचना तथा संचार प्रविधिको पहुँच बढाउने र विस्तार गर्ने, सूचना तथा संचार प्रविधी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने,सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी उद्योगको स्थापना र विकास मार्फत प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलाई विद्धुतीय सुशासनका माध्यमबाट छिटो, छरितो, पारदशी र प्रभावकारी बनाउने, सरकारी, सामुदायिक र निजि क्षेत्रका व्यवसायी र नागरिक बीचको कारोबार र सम्बन्धलाई बिद्धुतीय प्रविधि मार्फतभरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने । सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको उद्देश्य रहेको छ।

पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु
सुचना अधिकारी
कार्यक्रम