अनुप बाँस्कोटा

कार्यकारी निर्देशक
हाम्रो बारे

 

सूचना तथा संचार प्रविधिका क्षेत्रमा विकास भएका नवीनतम प्रविधिलाइ प्रदेशको हित अनुकूल प्रयोग गरी प्रदेशलाइ सूचना तथा संचार प्रविधिको क्षेत्रमा सवल र सक्षम बनाउन तथा यस क्षेत्रमा सक्षम जनशक्तिको विकास गर्न सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो ।

 

पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु
सुचना अधिकारी
कार्यक्रम